Ventilatie

ventilatie-2

Ventilatie

 

Ventilatie is belangrijk. De mate van ventilatie bepaalt de luchtkwaliteit in huis. En de luchtkwaliteit heeft een grote invloed op uw gezondheid. Vooral vocht is in veel woningen een probleem. Een te vochtig binnenmilieu is ideaal voor schimmels en huisstofmijt. Bij een goede ventilatie wordt vuile vochtige lucht voortdurend afgevoerd, zodat ongewenste micro-organismen geen kans krijgen. Ventileren kan op verschillende manieren.

 

Er zijn verschillende systemen waarmee u uw woning kunt ventileren. Met een centraal ventilatiesysteem kunt u vooral energiezuinig ventileren. Met een warmteterugwinningssysteem wordt warmte uit de woning opnieuw gebruikt. Daarnaast zijn er vraaggestuurde systemen, waarbij het systeem zelf controleert in welke mate geventileerd moet worden.

 

Mechanische ventilatie

 

Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat uw huis constant wordt voorzien van verse lucht. Door middel van een speciale ventilator zorgt de mechanische ventilatie ervoor dat de vervuilde lucht in uw huis naar buiten wordt afgevoerd. Op de ventilator zijn luchtkanalen aangesloten die meestal te vinden zijn in het toilet, de badkamer en in de keuken. Via deze luchtkanalen wordt vervuilde lucht afgezogen. Dit gebeurt veelal via afzuigventielen die in het plafond zijn aangebracht. Omdat u beschikt over een standenschakelaar kunt u zelf bepalen hoeveel lucht de ventilator moet afzuigen.

 

 

Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde lucht uit uw huis wordt weggevoerd, maar het zorgt er niet voor dat er tevens weer verse lucht wordt aangevoerd. Daar zult u zelf voor moeten zorgen. U kunt verse lucht aanvoeren door uw huis te luchten of door de ventilatieroosters, die in verbinding staan met buitenlucht, open te zetten. Bij mechanische ventilatie wordt de lucht dus enkel automatisch ververst, en niet vervangen. Een alternatief hiervoor is gebalanceerde ventilatie, waarbij het ventilatiesysteem zowel de luchtafvoer als de aanvoer automatisch geregeld worden.

 

 

Het is absoluut noodzakelijk dat u de mechanische installatie goed onderhoudt. Doe een regelmatige controle om te zien of dit nodig is. Als u de unit regelmatig schoonmaakt, dan zorgt u ervoor dat uw mechanische ventilatie beter werkt en veel langer mee gaat. Bovendien voorkomt u hiermee een mogelijk capaciteitsverlies van tot wel 10% per jaar. Indien u de unit niet goed schoon houdt dan zal de mechanische ventilatie onnodig gaan slijten en ontstaan mogelijk risico’s voor uw gezondheid. Door regelmatige controle en het consistent bijhouden van de staat van de mechanische ventilatie, zorgt u er tevens voor dat eventuele geluidsoverlast wordt voorkomen.